A era Internet esixe cambios no mundo educativo. As “tecnoloxías na aula” evolucionaron de tal maneira que se converteron nunha ferramenta de traballo básica para o profesorado e o alumnado. En este aspecto, o alumno é “protagonista da aprendizaxe”, debido a que é el quen debe ser autónomo e traballar en colaboración cos seus compañeiros. Ver máis: Traballos por proxectos       Tecnoloxía na aula