Metodoloxías

Que é ler? É interpretar, traducir e comprender a mensaxe que nos chega a través de signos, as letras, que hai que codificar. Antes de proceder á ensinanza da lectura debemos ser conscientes dos niveis madurativos dos nosos alumnos e con competencias lingüísticas distintas. Seguir información.