Actividades Extraescolares

Co desexo de completar a formación integral dos alumnos, o colexio propón diversas actividades extraescolares. 

Estas actividades desenvólvense en días lectivos.

Débese gardar o recibo de pagado polo menos durante 3 meses. 

Inicio: luns día 03 de outubro

Finalización: mércores día 31 de maio

Enjoy English: luns e mércores 14:30 – 15:30

Ximnasia rítmica: martes 17:30 – 18:30 / xoves 14:30 – 15:30

Robótica: mércores 17:30 – 18:30 

Patinaxe: luns de 14:30 a 15:30 iniciación / luns de 17:30 a 18:30 avanzado / xoves de 17:30 a 18:30 intermedio

Pintura: mércores 17:30 – 18:30 

Aprobadas polo Consello Escolar do Centro, segundo a Lexislación vixente. Teñen carácter voluntario.