Comedor

O colexio oferta o servizo de comedor no centro mediante a empresa CALIDUS.

Pódese facer uso deste servizo durante todo o curso ou ben os días ou tempadas que se vaian precisando.

Débese gardar o recibo de pago polo menos durante 3 meses.

Para poder utilizar este servizo ocasionalmente é preciso avisar en portería con antelación.

Teléfono: 988 270 194

Menús en PDF