ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

 

Co desexo de completar a formación e convivencia dos alumnos, o colexio propón actividades extraescolares, dentro da formación integral dos alumnos. Para unha información máis específica sobre cada actividade podemos ver a Planificación Xeral.

Desenvolveranse a partir de outubro (en días lectivos segundo calendario escolar). Gardarase sempre o recibo de pagado polo menos durante 3 meses. Cómpre inscribirse segundo modelo que se esixa dependendo da actividade:

 

Inicio: luns día 04 de Outubro

Finalización: martes día 31 de maio

 

STEAM: mércores 17:30 - 18:30 (1º, 2º, 3º, 4º EP) / mércores 14:15 - 15:15 (5ºEP, 6ºEP, 1ºESO, 2ºESO)

PATINAXE: martes 14:15 - 15:15  / 17:30 - 18:30 // xoves 14:15 - 15:15 / 17:30 - 18:30

Fútbol sala: luns e mércores  17:30 - 18:30 (dende 5ºEI a 4ºEP)

Preparación de exames CAMBRIDGE: martes e xoves 14:15 - 15:15 (2º, 3º e 4º EP) / martes e xoves 17:25 - 18:25 (3º e 4ºEP) / luns e mércores 17:20 - 18:20 (5º e 6ºEP) / luns e mércores 14:40 - 15:40  (1º e 2º ESO) / martes e xoves 14:40 - 15:40 (3º e 4º ESO)

ENJOY ENGLISH: luns e mércores 14:30 - 15:30 (infantil e 1ºEP)

Pintura e manualidades: luns 17:30 - 18:30 (6ºEI, 1º e 2º EP) / mércores 17:30 - 18:30 (3º, 4º, 5º e 6º EP)

Teatro: xoves 14:15 - 15:15 

Balonmán: martes 18:30 - 19:30 

 

Aprobadas polo Consello Escolar do Centro, segundo a Lexislación vixente. Teñen carácter voluntario e non lucrativo.


* Se non se forma grupo mínimo, a actividade non se poderá levar a cabo.