ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

 

Co desexo de completar a formación e convivencia dos alumnos, o colexio propón actividades extraescolares, dentro da formación integral dos alumnos. Para unha información máis específica sobre cada actividade podemos ver a Planificación Xeral.

Desenvolveranse a partir de outubro (en días lectivos segundo calendario escolar). Gardarase sempre o recibo de pagado polo menos durante 3 meses. Cómpre inscribirse segundo modelo que se esixa dependendo da actividade:

 

Inicio: martes día 01 de Outubro

Finalización: venres día 29 de maio

 

Luns 17:30-18:30h: ESCOLA DE MINI ENXEÑEIROS: ROBÓTICA, 3D, PROGRAMACIÓN.

Martes 14:30-15:30 / 17:30-18:30 / 18:30-19:30h: PATINAXE (ROLLER OURENSE)

Martes 17:30-19:00h: XIMNASIA ACROBÁTICA

Mércores 17:30-18:30 / 18:30-19:30h: FÚTBOL

Mércores 17:30-18:30h: PREPARACIÓN COMUÑÓN (PARROQUIA)

Mércores 17:30-18:30h: DYNAMIC ENGLISH

Xoves 17:30-19:00h: XIMNASIA ACROBÁTICA.

 

Aprobadas polo Consello Escolar do Centro, segundo a Lexislación vixente. Teñen carácter voluntario e non lucrativo.


* Se non se forma grupo mínimo, a actividade non se poderá levar a cabo.