O Colexio oferta o servizo de comedor no centro mediante a empresa Calidus.

Pódese facer uso deste servizo durante todo o curso ou ben os días que o estimen oportuno. Gardarase sempre o recibo de pagado polo menos durante 3 meses.

Para poder utilizar este servizo ocasionalmente cómpre avisar en conserxería con antelación. Teléfono: 988 270 194