O Colexio oferta comedor pero este realízase no restaurante Derby estando os alumnos/as acompañados de profesores. A continuación pódese consultar o Menú Semanal e a información sobre alérxenos. 

 

- MENÚ ESCOLAR

- INFORMACIÓN ALÉRXENOS

 

Pódese facer uso deste servizo durante todo o curso ou ben os días que o estimen oportuno (7,5 € ao día para os alumnos que o fagan ó mes; 8 € días soltos). Gardarase sempre o recibo de pagado polo menos durante 3 meses.

 

"Para poder utilizar este servizo ocasionalmente tamén cómpre avisar en conserxería a primeira hora da mañá". Teléfono: 988 270 194