O Colexio oferta o servizo de comedor no restaurante Derby estando os alumnos/as acompañados de profesores.

Pódese facer uso deste servizo durante todo o curso ou ben os días que o estimen oportuno (7,5 € ao día para os alumnos que o fagan ó mes; 8 € días soltos). Gardarase sempre o recibo de pagado polo menos durante 3 meses.

Para poder utilizar este servizo ocasionalmente cómpre avisar en conserxería a primeira hora da mañá. Teléfono: 988 270 194

A continuación pódese consultar o Menú Semanal e a información sobre alérxenos. 

 

- MENÚ ESCOLAR DO - Ó - DE -

LUNS: .

MARTES: .

MÉRCORES: .

XOVES: .


- INFORMACIÓN ALÉRXENOS