DO 1 AO 20 DE MARZO DE 2019 presentación das solicitudes de admisión.

Lembramos que pode recoller e entregar a documentación en Portería ou en Secretaría do 1 ao 20 de MARZO de luns a venres de 9:00 a 13:30 h. e 15:30 a 17:30 h.

Grazas por elixirnos