En orde ó crecemento na fe, desde a parroquia lévase no centro a Formación e Preparación para a Confirmación dos xóvenes da parroquia que desexen ser confirmados. Desde Outubro no colexio lévase a cabo a catequese os venres ás 17:00h. da tarde.

Parroquia