Departamento de Orientación do Colexio Plurilingüe Sagrado Corazón de O Carballiño é o responsable de desenvolver as actuacións para facilitar a atención ao alumnado, ás familias e ós educadores nos procesos de ensinanza-aprendizaxe. Neste espazo pretendemos facilitarvos diferentes recursos que poden resultarvos útiles na tarefa educativa. 

 

  • Blog de PT

 

  • Blog de AL