O 21 de febreiro é o DÍA INTERNACIONAL DA LINGUA MATERNA. As diferentes formas de expresar un mesmo sentimento é unha riqueza que debemos coidar e potenciar nos nosos colexios. De aí a nosa aposta pola implantación de programas bilingües e/ou plurilingües. Os nosos colexios velan polo coidado e o fomento das linguas, verdadeiro patrimonio inmaterial da humanidade.