Para ofrecer un mellor servizo ás familias no centro poderán solicitar os libros de Educación Infantil segundo o procedemento establecido a final de curso. Este servizo é voluntario pero incide directamente nos recursos materiais para a mellora na aprendizaxe do alumnado:

Petición de libros: segundo modelo que aporta o centro
Prazo: antes do 10 de Xuño


Máis información ao respecto no teléfono de Conserxería 988 270194.

 

Desta maneira, tentamos ofertar un servizo ás familias e ós vosos fillos/as.