Desde o mes de outubro neste colexio comeza a preparación para a Primeira Comuñón. A Catequese para todos os nenos da parroquia farase os mércores, neste centro,  desde as 18:00 horas ata as 18:45h.  

Páxina parroquial