RAMÓN ANTONIO FEIJOÓ PÉREZ

 • Puesto
  EQUIPO DIRECTIVO. DIRECCIÓN XERAL
 • Especialidad
  LICENCIADO EN PSICOPEDAGOXÍA E DIPLOMADO EN CIENCIAS HUMANAS.

Titulacións:

 • Diplomatura Maxisterio. Especialidade Ciencias Humanas
 • Licenciatura en Psicopedagoxía
 • Especialista en Pedagoxía Terapéutica


Responsabilidades:

 • Dirección Xeral e Pedagóxica
 • Xefe do Departamento de Orientación
 • Profesor de Pedagoxía Terapéutica

E-mail: rafeijoo_scoc@edu.anamogas.org