Instalacións

Nos últimos anos leváronse a cabo importantes reformas que supuxeron unha mellora na comodidade dos nosos alumnos. Ademais, todas as aulas contan con proxectores e conexión wifi. Actualmente as nosas instalacións atópanse adaptadas ao protocolo COVID.