Linguas Estranxeiras

Entendemos como unha necesidade a existencia no noso centro de actividades relacionadas coa potenciación das linguas estranxeiras. No noso centro impartimos francés e somos centro bilingüe en inglés. Isto favorece o crecemento persoal e o coñecemento doutras culturas. Por iso no ámbito curricular levamos a cabo as seguientes medidas:

  • Contamos coa certificación Plurinfantil, xa que impartimos diferentes áreas en inglés xa dende os 3 anos.
  • En Ed. Primaria impártense en Inglés as materias de Artística (Música e Plástica) e as de libre configuración.
  • En Ed. Secundaria introducimos unha segunda lingua (francés) e continuamos coa  consolidación do inglés.

Contamos en todos os cursos cun profesor nativo (auxiliar de conversa) para estimular a produción oral dos nosos alumnos e facilitarlles a inmersión neste idioma.

Ademais, o departamento de linguas estranxeiras ofrece diferentes actividades, campamentos e intercambios para fomentar o uso de diferentes idiomas.