Curso 2021 - 22

Obxectivo do ano

"Xuntos pola paz"

Como cada ano, queremos comunicarvos o obxectivo que dará unidade á nosa tarefa educativa no curso 2021-22. Seguindo os valores destacados na nosa Proposta Educativa, e que imos traballando de forma periódica, correspóndenos agora profundizar no valor da PAZ.

Como membros dunha comunidade educativa que vive a espiritualidade franciscana e o carisma de María Ana temos o compromiso de educar os nosos/as alumnos/as para que sexan promotores da paz con actitudes de tolerancia, diálogo ou perdón, tal e como queda recollido na nosa Proposta Educativa (2.1 PE. Páx 15). É por iso que algúns dos nosos proxectos pastorais van encamiñados á concienciación da nosa comunidade educativa para que se comprometa na construción da paz, froito da xustiza, saíndo ao encontro dos demais, en especial dos máis desfavorecidos.

Buscar a paz como un ben precioso e ser promotores de paz persoal e colectivamente, comprometéndonos na transformación da nosa contorna e contribuíndo á edificación dun mundo máis xusto e fraterno

Obxectivos específicos que temos que desenvolver durante todo o curso:

Sensibilizar a comunidade educativa sobre a influencia, no panorama internacional, dos conflitos e as relacións de violencia nos diferentes territorios do noso mundo.

Promover hábitos, condutas e actitudes de tolerancia, diálogo e perdón que erradican calquera manifestación de violencia e que potencian a convivencia como un fin cara á consecución da paz.

Implicarnos  no respecto e no coidado do outro e da contorna física, sentíndonos responsables do futuro da nosa Nai Terra.