Curso 2022 - 23

Obxectivo do ano

"Ao teu carón"

Como cada ano, queremos comunicarvos o obxectivo que dará unidade  á  nosa tarefa educativa no curso 2022-23.  Seguindo os valores destacados na nosa Proposta Educativa, e que imos traballando de forma periódica, correspóndenos agora afondar  no valor da CERCANÍA.

Como membros dunha comunidade educativa que vive a espiritualidade franciscana e o carisma de María Ana, temos o compromiso de facer dos nosos colexios espazos onde se manteñan relacións cercanas  e sinxelas, tal e como queda recollido na nosa Proposta Educativa. Por iso, durante este curso, algúns dos nosos proxectos pastorais irán encamiñados a que os nosos alumnos e alumnas, principais protagonistas da educación, vivan e aprendan nun clima de convivencia  baseado no respecto, a empatía e a acollida.

Para isto, concretamos o noso obxectivo como segue:

Facer dos nosos colexios contornos afectivos, cálidos e estables, mantendo entre os membros da comunidade educativa relacións cercanas e de coidado vividas con espírito de familia, de acordo ao estilo franciscano e ao carisma da nosa fundadora.

Obxectivos específicos a desenvolver no noso curso:

Promover entre os diferentes membros da
comunidade educativa ea familiaridade, o
trato sinxelo, cordial e cercano.

Estar presentes con actitude cercana no
noso contorno e comprometernos ante
necesidades do barrio, cidade… e dos
nosos irmáns máis desfavorecidos, promovendo solucións nas que sexamos
protagonistas activos de cambio.

Priorizar a cultura do coidado como trazo
característico do noso estilo educativo,
posibilitando a creación de lazos cercanos
de amor e de amizade que permitan coidar os demais, coidar a natureza e coidarnosa nós mesmos.