Organización

Padroado

É o órgano encargado do goberno, representación e administración da Fundación. 

Está composto por sete membros:

Presidenta

Vicepresidente

Secretario

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Equipo de titularidade

É un órgano colexiado da función directiva para o conxunto dos colexios de España. Ten as facultades representativas de dirección, organización e xestión que lle encomende o padroado da Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas. Exerce as súas funcións baixo a súa dependencia e autoridade e responde ante el da súa xestión.

Director da Fundación

Directora da Área de Desenvolvemento de Persoas

Directora da Área Pedagóxica

Directora da Área de Pastoral e da Área de Marketing e Comunicación

Organigrama